Midtbyens Botilbud - Bjerggade 50 og Bjerggade 54

Midtbyens Botilbud vægter samarbejdet med pårørende højt.
I den udstrækning, som den enkelte beboer ønsker det, inddrager og involverer vi de pårørende i samarbejdet.

Pårørenderåd: 
Midtbyens Botilbud har et pårørenderåd, som består af 5-7 pårørende, 1 medarbejderrepræsentant og centerlederen. 
Rådet mødes fire gange om året, hvor der drøftes overordnede forhold for hele Midtbyens Botilbud. 
Der udarbejdes referater, som umiddelbart efter mødets afholdelse ligges op på hjemmesiden.

Pårørenderådet:

Pia Jensen
Erling Raabjerg Larsen
Mikael Andersen
Elo Breumlund
Jette Kvistgaard

Centerleder: Bo Bakbo-Carlsen

GDPR - pårørenderåd.pdf

Referater fra møderne i pårørenderådet:

Møde d.23-10-2019 Generalforsamling: Referat af Generalforsamling

Møde d.03-06-2020: Pårørenderådsmøde Midtbyen d.03-06-2020.docx

Midtbyens Botilbud

Bjerggade 50-54

7600 Struer

Tlf: 96848900

e-mail: midtbyensbotilbud@struer.dk

Centerleder 

Bo Christensen

Tlf: 96848901

e-mail: boc@struer.dk

Teamleder

Charlotte Germundsson

Tlf: 96848904

e-mail: chge@struer.dk

KONTAKT INFORMATION
Bjerggade 50-54
7600 Struer
midtbyensbotilbud@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
96848900