Midtbyens Botilbud - Bjerggade 50 og Bjerggade 54

Midtbyens Botilbud vægter samarbejdet med pårørende højt.
I den udstrækning, som den enkelte beboer ønsker det, inddrager og involverer vi de pårørende i samarbejdet.

Pårørenderåd: 
Midtbyens Botilbud har et pårørenderåd, som består af 5-7 pårørende, 1 medarbejderrepræsentant og centerlederen. 
Rådet mødes fire gange om året, hvor der drøftes overordnede forhold for hele Midtbyens Botilbud. 
Der udarbejdes referater, som umiddelbart efter mødets afholdelse ligges op på hjemmesiden.

Pårørenderådet:

Pia Jensen
Erling Raabjerg Larsen
Mikael Andersen
Elo Breumlund
Jette Kvistgaard

Medarbejderrepræsentant: Pia Regina Præstkjær Jensen

Centerleder: Bo Christensen

Referater fra møderne i pårørenderådet:

Generalforsamling i pårørenderådet den 23 oktober 2019 kl. 19.00

Referat af Generalforsamling - Pårørenderådet Midtbyens Botilbud.docx

GDPR - pårørenderåd.pdf

Pårørenderådsmøde Midtbyen 3.6.2020.docx

Se referat af møde d.02-09-2020 Pårørenderåd

Midtbyens Botilbud

Bjerggade 50-54

7600 Struer

Tlf: 96848900

e-mail: midtbyensbotilbud@struer.dk

Centerleder 

Bo Christensen

Tlf: 96848901

e-mail: boc@struer.dk

Teamleder

Charlotte Germundsson

Tlf: 96848904

e-mail: chge@struer.dk

KONTAKT INFORMATION
Bjerggade 50-54
7600 Struer
midtbyensbotilbud@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
96848900