Midtbyens Botilbud - Bjerggade 50 og Bjerggade 54
Fritidsaktiviteter

Midtbyens Botilbud støtter op om at beboerne lever et aktivt liv, hvor den enkelte støttes og opmuntres til at deltage i forskellige fritidsaktiviteter. I Struer er der bl.a. mulighed for at gå til: 

  • Ridning
  • Bowling
  • Folkedans
  • Svømning

Aktivitetstilbuddene på Midtbyens Botilbud tager udgangspunkt i den enkelte beboer. Målsætningen er at arbejde sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende. 

Da bostedet er placeret centralt i byen, er det let at komme rundt på cykel eller på gåben.

Ud over de faste aktiviteter laver bostedet også fælles- og spontane aktiviteter, f.eks. gå- og cykelture, gymnastik, sanseaktiviteter, dans, kreative/musiske aktiviteter samt udflugter.
Der arrangeres desuden en 5 dages ferietur én gang om året i september.

Desuden laver Vennekredsen aktiviteter, der bla. følger årets gang f.eks. julehygge, fastelavnsfest, påskehygge, midsommefest og høstfest. Vennekredsen laver også en årlig udflugt.

Ridning, bowling, svømning og folkedans

Midtbyens Botilbud

Bjerggade 50-54

7600 Struer

Tlf: 96848900

e-mail: midtbyensbotilbud@struer.dk

Centerleder 

Bo Christensen

Tlf: 96848901

e-mail: boc@struer.dk

Teamleder

Charlotte Germundsson

Tlf: 96848904

e-mail: chge@struer.dk

KONTAKT INFORMATION
Bjerggade 50-54
7600 Struer
midtbyensbotilbud@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
96848900